Technická komisia č. 102

  Detaily  
Názov TK : Zdravotnícke pomôcky
Anglický názov TK : Medical devices
Zrkadlové TC : CEN/TC 102  Sterilizátory a príslušné zariadenia používané v procese spracovania zdravotníckych pomôcok
CEN/TC 140  Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
CEN/TC 204  Sterilizácia zdravotníckych pomôcok
CEN/TC 205  Pasívne zdravotnícke pomôcky
CEN/TC 206  Biologické a klinické hodnotenie zdravotníckych pomôcok
CEN/TC 215  Respiračné a anestetické zariadenia
CEN/TC 251  Zdravotnícka informatika
CEN/TC 258  Klinický prieskum zdravotníckych pomôcok
CEN/TC 285  Neaktívne chirurgické implantáty
CEN/TC 293  Technické pomôcky pre telesne postihnutých
ISO/TC 121  Anesteziologické a respiračné zariadenia
ISO/TC 150  Chirurgické implantáty
ISO/TC 150/SC 2  Kardiovaskulárne implantáty
ISO/TC 150/SC 3  Neurochirurgické implantáty
ISO/TC 194  Biologické a klinické hodnotenie zdravotníckych pomôcok
ISO/TC 76  Vybavenie na transfúziu, infúziu a injekciu a na spracovanie krvi na zdravotnícke a farmaceutické účely
ISO/TC 121/SC 1  Pripojenie dýchacích zariadení a anestetických strojov
ISO/TC 121/SC 2  Tracheálne rúrky a iné pomôcky
ISO/TC 121/SC 3  Pľúcne ventilátory a súvisiace zariadenia
ISO/TC 121/SC 4  Anesteziologická terminológia
ISO/TC 121/SC 6  Rozvodové systémy medicinálnych plynov
ISO/TC 121/SC 8  Aspiračné pomôcky pre nemocnice a rýchlu zdravotnícku pomoc
ISO/TC 150/SC 1  Materiály
ISO/TC 150/SC 5  Osteosyntéza
ISO/TC 198  Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť
ISO/TC 210  Manažérstvo kvality a súvisiace všeobecné aspekty pre zdravotnícke pomôcky
ISO/TC 84  Prístroje pre aplikáciu liečivých prípravkov a vnútrocievne katétre
CEN/TC 239  Záchranné systémy
CEN/TC 316  Zdravotnícke pomôcky využívajúce bunky, tkanivá a/alebo ich deriváty
CEN/SS S99  Zdravie, životné prostredie a zdravotnícke pomôcky - neurčené
CEN/CLC/JWG AIMD  Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky
CEN/TC 102/WG 7  Biologické a chemické indikátory
ISO/TC 150/SC 4  Kostné a kĺbové náhrady
ISO/TC 215  Zdravotnícka informatika
CEN/CLC/WG QS  Systém kvality - Zdravotnícke pomôcky
CEN/SS S02  Zariadenie na transfúziu
ISO/TC 150/SC 6  Aktívne implantáty
CEN/TC 347  Metódy analýzy alergénov
CEN/SS S03  Striekačky
CEN/CLC/TC 3  Manažérstvo kvality a súvisiace všeobecné aspekty pre zdravotnícke pomôcky
CEN/TC 362  Projektová komisia. Služby v zdravotníctve. Systémy manažérstva kvality